https://www.youtube.com/watch?v=GtPZbO_UEIw&feature=youtu.be

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Braşov este amplasată în cartierul Astra, pe strada Barbu Lăutaru Nr. 10. Clădirea şcolii a fost construită în anul 1976, a fost realizată de statul român şi a aparţinut Ministerului Învăţământului până în anul 2001, când prin hotărâre de guvern, şcolile au trecut în patrimoniul primăriilor. Clădirea şi terenul aferent sunt intabulate la nr.19731 Cartea Funciară. Din anul școlar 2021-2022 am preluat clădirea de pe str Cocorului nr.10 unde funcționează în prezent o parte din clasele primare.

Tipul unităţii de învăţământ este şcoală gimnazială cu clasele P – VIII, cursuri de zi, cu predare în limba română.

Unitatea funcţionează în două corpuri de clădire tip P+2. Sunt funcționale 38 săli de clasă, laborator de informatică, o sală de sport, o bibliotecă, cancelarie, secretariat, cabinet medical, cabinet interşcolar de asistenţă psihopedagogică, cabinet al direcţiunii. Sistemul de încălzire este centralizat, şcoala este racordată la sistemul de apă-canal al oraşului, iar deşeurile sunt preluate de Societatea de Salubritate ,,Urban S.A,,. Clădirile sunt în stare bună şi nu necesită reparaţii capitale, în fiecare an efectuându-se reparații, îmbunătățiri sau renovări.

Nivelul de dotare cu resurse materiale este satisfăcător. Numărul angajaţilor din şcoală este de: 55 cadre didactice, 4 cadre didactice auxiliare, 8 cadre nedidactice. Toate posturile sunt ocupate.

Permanenta preocupare a dascălilor acestei şcolii este să  modeleze minţile şi sufletele elevilor lor cu grijă, răbdare şi perseverenţă încercând cu responsabilitate şi dăruire, să atingă standardele propuse spre a oferi învăţăceilor lor şanse egale prin orientarea profesională şi ca cetaţeni ce conştientizează astăzi o Europă unită.

Mergând dincolo de programă în concordanţă cu preferinţele şi aptitudinile elevilor, învăţătorii şi profesorii le oferă acestora o bogată paletă de opţionale, având drept colaborator şi suport mijloace moderne de instuire şi educare. În atenţia dascălilor stau zilnic variate activităţi artistice şi educative, înmănunchiate în acţiunile festive sau tematice în pas cu calendarul şcolii. Absolvenţii acestei şcolii sunt tineri bine integraţi în liceele şi şcolile profesionale alese, pregatiţi educaţional pentru a răspunde unei lumi în continuă schimbare.

Conştienţi de responsabilitatea ce ne revine, adepţi şi prin faptă ai Reformei învăţământului, ne concentrăm în permanenţă atenţia asupra găsirii de noi resurse materiale pentru introducerea tehnicilor moderne de pregătire apte să asiste procesul de învăţământ.

Continuând frumoasele tradiţii ale acestei şcoli, folosind la maximum resursele umane, luptând să implementăm cerinţele reformei în învăţământ suntem hotărâţi să garantăm că pregatirea în această şcoală atinge standarde înalte şi devine din ce în ce mai relevantă pentru nevoile elevilor şi corespunzatoare cerinţelor societăţii.

 

VIZIUNEA MANAGERIALĂ

 

Viziunea şi misiunea școlii sunt astfel fundamentate încât să asigure un proces educaţional de calitate, asigurând accesul tuturor copiilor din zona de influență la dezvoltarea de calitate, astfel încât să fie pregătiți pentru școlaritatea următoare.

 

VIZIUNEA

Motto “Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.”- Nelson Mandela

Școala Gimnazială Nr. 1 Brașov va fi recunoscută ca o instituție de învățământ de calitate bazat pe valori europene, care să asigure accesul echitabil la educație și dobandirea de competenţe necesare inserţiei cu succes în învățământul secundar superior.

MISIUNEA ŞCOLII

Misiunea școlii noastre este de a descoperi potențialul fiecărui elev și de a lucra împreună, într-o atmosferă de încredere reciprocă și de responsabilitate, pentru a-l ajuta să își atingă potențialul lui maxim pe plan fizic, intelectual și etic, prin transmiterea de cunoștințe, formarea de competențe și cultivarea de valori și atitudini.